10 February

Genel Bilgi: Peyzaj Mimarlığı

Genel Bilgi Blog Yazıları kategorimizde “Peyzaj Mimarlığı” hakkında genel bilgi vermek istedik. Peyzaj Mimarlığı kavramı ilk olarak 1863 senesinde ABD’de F.L. Olmsted’ın ve C. Vaux’ın New York Central Parkı tasarladıkları zaman ortaya çıkmıştır. O zamanlardan beri, Peyzaj Mimarlığı diğer çevre bilimcileriyle yani mimarlar, mühendisler ile iç içe geçmiş bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişlerdir. Toplumsal, çevresel ve kültürel değişimler doğrultusunda Peyzaj Mimarlığı’nda içerik ve kapsam olarak olumlu ve hızlı değişimler söz konusu olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda, toplumsal, doğal ya da her ikisinden de kaynaklı arz ve taleplerin farklı alanlardaki mesleklerin vizyonları ile çözülemeyeceğinin anlaşıldığı, bu nedenle de meslekler arası sınırların giderek eridiği toplumsal ve doğal ilişkilerden uzaklaşmayarak yaşamın konuşulduğu, çeşitliliğe övgünün filizlendiği ve var olan çeşitliliğin içerisinde birlik kavramından söz edildiği bir dönem. Bu anlamda da bu disiplin bilim ve sanat dalı olarak değişen vizyon içerisinde yeniden yapılanmanın içindedir.

Designed by #LotusPeyzaj @temelnil #Design #GardenDesign #Architecture #Veranda #LandscapeDesign #LandscapeArchitecture #LandscapeArchitect #OttomanSyle #Historical #Yali #Bosphorus #WaterfrontHouse #ISTANBUL #Art #HomeDesign #InstaDesign #HomeDecor #InteriorDesign #OutdoorLiving #Exterior #Colors #Shutters #HomeStyling #Architects

Designed by #LotusPeyzaj @temelnil #Design #GardenDesign #Architecture #Veranda #LandscapeDesign #LandscapeArchitecture #LandscapeArchitect #OttomanSyle #Historical #Yali #Bosphorus #WaterfrontHouse #ISTANBUL #Art #HomeDesign #InstaDesign #HomeDecor #InteriorDesign #OutdoorLiving #Exterior #Colors #Shutters #HomeStyling #Architects

Peyzaj Mimarlığı, ekoloji, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan ve fiziksel çevresini, doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme şekliyle uzlaştırıcı, sanatı, bilimi, mühendisliği ve teknolojiyi de birlikte kombine eden alan planlaması, tasarımı ve yönetimi ile profesyonelleşen meslek disiplinidir.

ASLA yani Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu tanımına göre de Peyzaj Mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde, kültürel ve bilimsel birikimin yani oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevsel ve yaşamsal kalitesini artırma yönünde doğal ve kültürel çevrenin düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetilmesi sanatıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *